• Hoàng Yến cung ứng dòng sản phẩm < Phân Bò Khô >
    – kinh doanh nhỏ lẻ khu vực Đà Lạt trên 200 bao
    – bán sỉ các tỉnh Tây Nguyên 1 xe 1300 bao
    – Xuất dc hóa đơn Hóa đơn đỏ VAT cho các Doanh Nghiệp
    – các công ty đối tác lớn như Trà Ô Lông, Cty Thuốc Lá Khatoco rất hài lòng về dòng sản phẩm, dung dịch lượng cũng tương tự mô hình, thời gian thao tác của HoangYen.Group

website: https://hoangyen.group/san-pham/phan-bo-kho/